Polityka prywatności

Firma Indigo Impex Sp zoo informuje, że wdrożyła politykę danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Indigo Impex sp zoo zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@indigomeble.home.pl lub telefonując pod numer: 888 088 440.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu[1] i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lat od dnia rozwiązania Umowy.

6.[2]     Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się realizacją zamówienia.

  1. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
  2. [3].
  3. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.[4]  W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Szanowni Klienci,

Chcielibyśmy przekazać Wam podstawowe informacje na temat przetwarzania Waszych danych, których jesteśmy administratorem. Możecie się z nami skontaktować korzystając z naszej infolinii – pod numerem telefonu: 888 088 440 wysyłając nam e-mail na adres biuro@indigomeble.home.pl lub korzystając z adresu korespondencyjnego Indigo Impex sp zoo, al. Krakowska 37, Janki, 05-090 Raszyn

W związku ze specyfiką naszych usług, dążąc do szybkiego rozpatrzenia wniosku każdego Klienta, korzystamy ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia umowy.

Przetwarzanie przez nas danych jest niezbędne do oceny możliwości zawarcia umowy, a jeżeli umowa zostanie zawarta, do jej wykonania. W zależności od tego, czy dojdzie do zawarcia umowy, dane przetwarzamy  przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy, albo do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu.

W toku przetwarzania Waszych danych możemy przekazywać je następującym kategoriom odbiorców / odbiorcom firmom kurierskim, firmom informatycznym, firmom zajmującym się programowaniem, agencjom reklamową.

Każdemu Klientowi przysługują następujące prawa: dostępu do danych, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usługi.

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Indigo Impex sp zoo
z siedzibą w  Jankach, al. Krakowska 37 kod pocztowy  05-090 Raszyn, adres e-mail: biuro@indigomeble.home.pl, tel. 888 088 440.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO i w celu  realizacji zamówienia.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  5 lat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy kupna. Brak podania danych osobowych będzie skutkował zerwaniem umowy.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Chcesz zobaczyć na żywo?

Zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego!

Salon Indigo Decor Janki

Janki (gm. Raszyn),
al. Krakowska 37
tel. +48 22 715 65 35
tel. +48 697 989 906

janki@indigodecor.pl


Godziny otwarcia:
pn-sb 9:00-19:00
nd (handlowa) 11:00-18:00

Menu Indigo DECOR

Kontakt

888 088 440

biuro@indigodecor.pl